House in Ainoura

17_IMG_375吹抜レッドシダーのコピー

建築データ

●建築面積:22.37坪 ●延床面積:35.24坪 ●UA値:​0.57W/㎡・K ●C値:0.4㎠/㎡